Regels voor verkoop van alcohol


Hiervoor is vanaf een landelijk voorbeeld beschikbaar: de tipps und tricks casino spielautomaten Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).
Vraag naar het identiteitsbewijs om de leeftijd vast te stellen.
U krijgt dan mogelijk een boete.Bijvoorbeeld met de campagne NIX18 van het ministerie van VWS.Gemeenten houden horseshoe casino shreveport buffet menu toezicht op de naleving van geldende leeftijdsgrenzen en de vergunningsvoorwaarden voor de verkoop van alcohol.Daarom moet u de leeftijd van een jongere controleren.Dan mag u de alcohol niet verkopen.Is de kaart niet op het eerste gezicht als vals te herkennen en moet deze verder onderzocht worden?Zonder begeleiding moet u jongeren onder de 18 jaar de toegang weigeren.Voor het kopen van alcohol (zowel licht alcoholische als sterke drank) en tabak dien je 18 jaar of ouder te zijn.De belangrijkste bepalingen voor club- en buurthuizen, sportkantines en studentenverenigingen zijn: De vereniging moet beschikken over een geldige gemeentelijke vergunning.Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente waar het bedrijf zit.
Gelegenheden die drank schenken mogen dronken personen of personen onder invloed van andere drugs niet toelaten.
De leeftijdgrens van 18 jaar moet de nieuwe maatschappelijke norm worden.
73 van de ouders en 61 van de jongeren vindt het normaal dat jongeren onder de 18 niet drinken.Verder worden jongeren en hun ouders voorgelicht over de risicos van alcohol met campagnes en voorlichting.Dan kan de burgemeester uw drank- en horecavergunning of slijterijvergunning schorsen.Dan kan dit u als verkoper niet verweten worden.Daarnaast voert het Trimbos-instituut het programma.De bezoeken moeten de sportclubs bewust maken van de schadelijke gevolgen van drankgebruik onder jongeren en de mogelijke oplossingen hiervoor.


Sitemap